Adres

PFO Vetos-Farma Sp. z o. o.
ul. Dzierżoniowska 21
58-260 Bielawa

Telefon

tel: +48 74 833 74 85-88
fax:+48 74 833 56 69

Email

biuro@vetos-dental.com.pl

Organ rejestrowy

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
IX Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000016413,
NIP: PL 882-18-81-566
Kapitał zakładowy: 1 150 000 PLN

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!